Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu – symulacja ekonomiczna offline

Już 7 czerwca 2018 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się turniej z wykorzystaniem ekonomicznej gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu, wydanej przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalność gospodarczą dla grup do 30 osób. W przeciwieństwie do typowych symulacji ekonomicznych – zazwyczaj  online’owych – specjalnie na potrzeby turnieju przygotowana zostanie symulacja ekonomiczna w wersji offline. Będzie mogło wziąć w niej udział jednocześnie nawet do 100 osób. Wejdą one w role historycznych przedsiębiorców – rzemieślników z Andrychowa (kowala, tkacza lub piekarza). Spotkanie rozpocznie się od części teoretycznej, w trakcie której uczestnicy poznają tło historyczne oraz zasady gry, a następnie przeprowadzone zostaną dwie rozgrywki. Symulację ekonomiczną zakończy podsumowanie wyników oraz wyłonienie zwycięzców.

Wszyscy, którzy skorzystają z zaproszenia, będą mogli bezpośrednio rywalizować. Chłopska Szkoła Biznesu zakłada aktywność uczestników – gracze nie siedzą przy stolikach, lecz chodzą po sali i nawiązują kontakty biznesowe, a rozgrywka przypomina historyczny jarmark lub giełdową salę notowań. Dzięki temu rozwijane są różne umiejętności: współpraca w grupie, komunikatywność, asertywność. Gracze uczą się rozwiązywania konfliktów, negocjacji biznesowych, podejmowania ryzyka, innowacyjności w działaniu i kreatywności. Trzeba też nawiązywać kontakty handlowe z innymi osobami, ale także umieć zdrowo współzawodniczyć, być samodzielnym w działaniu czy brać odpowiedzialność za swoje decyzje.

Walory edukacyjne Chłopskiej Szkoły Biznesu, wydanej po raz pierwszy w 2010 r. dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski, zyskały liczne uznanie. To m.in.:

  • patronat „Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009” – w kategorii edukacja i przedsiębiorczość dla prototypowej wersji gry;
  • tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010” dla Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakwie za zrealizowane przedsięwzięcie wydawniczo-edukacyjne;
  • wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Komisji Europejskiej „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” oraz nagroda Ministerstwa Gospodarki RP w 2014 roku za działania z zakresu edukacji ekonomicznej w całej Polsce, m.in. dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego (2012–2013).

Gra kreuje bowiem pozytywny wizerunek przedsiębiorcy, a jej fabuła może być impulsem do zainteresowania się historią ekonomii. W rozgrywkach edukacyjnych Chłopskiej Szkoły Biznesu (trzy wydania: 2010, 2012, 2015), od samego początku wzięło udział ponad 30 tys. osób z całej Polski. Warto podkreślić, że obecnie odbywają się nawet specjalistyczne turnieje i rozgrywki, a osobami biorącymi w nich udział są nie tylko młodzi, ale także urzędnicy czy seniorzy.

Wydarzenie organizuje koło naukowe „IDEA” funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych UEK .

Serdecznie zapraszamy!