Aktualności

Szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Rzeszowie

18 kwietnia 2018 roku w Centrum Szkoleniowym RISE w Rzeszowie zostało przeprowadzone szkolenie z wykorzystania ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych, pracownicy ochotniczych hufców pracy oraz powiatowych urzędów pracy – łącznie 23 osoby.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, podczas której uczestnicy zapoznali się z historią XVIII- wiecznego Andrychowa i systemem pracy ówczesnych chłopów. Dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości Andrychowianie uczynili ze swojej miejscowości jeden z najprężniej rozwijających się ekonomicznie i eksportowo ośrodków tkackich. Częścią praktyczną szkolenia była rozgrywka Chłopskiej Szkoły Biznesu, przeprowadzona w dwuosobowych spółkach. Rywalizację wygrała drużyna, która w ciągu 45 minut zgromadziła największy kapitał składający się z gotówki i towarów. Po wyłonieniu zwycięskiej spółki uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zastosowaniem dodatku do klasycznej wersji gry, czyli z Chłopską Ekonomią Społeczną.

Szkolenie przeprowadziła Anna Sarlej z pomocą wolontariuszki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – Pauliny Pętal.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu, a już wkrótce zaprosimy Państwa na kolejne z tego typu szkoleń.