Aktualności

Jeden spośród wielu

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na na promocję i dyskusję wokół książki „Jeden spośród wielu”  Ryszarda Friedmana.

7 maja (poniedziałek), godz. 17.00

„Jeden spośród wielu” to zapis wspomnień Ryszarda Friedmana, Polaka pochodzenia żydowskiego, krakowianina, który doświadczył dramatycznego losu Żydów w czasie II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, autor jako żołnierz armii Stanów Zjednoczonych, wrócił do Niemiec, gdzie musiał zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami obozów koncentracyjnych. Książka, która jest formą upamiętnienia tragicznych losów ludzi w czasie II wojny światowej, stanowi przyczynek do rozmowy na temat przedwojennej żydowskiej społeczności Krakowa oraz jej wojennych i powojennych losów. Spisane po wielu latach wspomnienia Ryszarda Friedmana skłaniają do refleksji nad rolą wspomnień w budowaniu i uzupełnianiu relacji historycznych.

Szczegóły na stronie.