Aktualności

XXVI Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych

Grafika udostępniona przez organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy zaprasza na Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych.

21 – 23 maja (poniedziałek – środa)

Impreza organizowana od 1992 roku, ma charakter przeglądu zespołów szkół podstawowych województwa małopolskiego uprawiających wszelkie formy teatralne i teatralno –  estradowe. Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne nie są niczym ograniczone. Oceny  dokonuje i nagrody przyznaje jury rówieśnicze (dziecięce), w którego obradach uczestniczy obserwator przeglądu – profesjonalny twórca. Komisja oceniająca prowadzi omówienia z wykonawcami i ich opiekunami.

Szczegóły na stronie.