Aktualności

41. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY

Grafika udostępniona przez organizatora: MCK SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.

Eliminacje powiatowe od 1 maja do 10 czerwca 2018 r.

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesienie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

Szczegóły na stronie.