Aktualności

Architektura awangardy – spotkanie promocyjne Autoportretu

W najnowszym numerze „Autoportretu” podejmujemy temat architektury radykalnej, zrywającej z dotychczasową konstrukcją świata. Pytamy o współczesne znaczenie idei odziedziczonych po dwudziestowiecznej awangardzie. Prezentujemy kluczowe dla ruchów awangardowych diagnozy i postulaty. Analizujemy ich retorykę i estetykę oraz sposoby ich użycia. Konfrontujemy się z mitologiami architektonicznej awangardy i poniesionymi przez nią porażkami, a także szukamy postaw awangardowych we współczesnej architekturze. O tych wątkach porozmawiamy podczas spotkania z autorami tekstów w numerze.

Zapraszamy  16 kwietnia w godzinach 18:00 – 20:00, Spółdzielnia „Ogniwo” (ul. Paulińska 28, I piętro).

Spotkanie z Małgorzatą Jędrzejczyk i Jakubem szczęsnym poprowadzi Dorota Leśniak.

 

MAŁGORZATA JĘDRZEJCZYK – historyczka sztuki i kuratorka, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich Środowisko–Technologie–Społeczeństwo. Współredaktorka i tłumaczka polskiego wydania Atlasu obrazów Mnemosyne A. Warburga, autorka tekstów o sztuce XX wieku i sztuce współczesnej oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach poświęconych architekturze. Kuratorka i współkuratorka wystaw, m.in. Bliskość linii prostej. Performatywność awangardy (2017), Morbid (2016), #808080.Tomek Baran (2015). Pracuje w Instytucie Polskim w Berlinie, jest też stałą współpracowniczką Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się koncepcjami przestrzeni w sztuce pierwszej połowy XX wieku.


JAKUB SZCZĘSNY jest pierwszym polskim architektem, którego projekt – Dom Kereta – został włączony do kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Pracuje na pograniczu architektury, designu i sztuki, m.in. w Australii Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie i Brazylii. W 2013 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Prowadzi warsztaty i wykłady gościnne w School of Form w Poznaniu, Bezalel, USP, New School i GSAPP. Był jednym z założycieli Grupy Projektowej Centrala w 2001 roku. Od 2016 prowadzi własną pracownię SZCZ w Warszawie. www.szcz.com.pl