ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I TWÓRCZYCH UCZNIÓW JAKO WYZWANIE DLA OŚWIATY XXI WIEKU

Co mogą zrobić nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci wchodzących w nieznany dla nich świat  dorosłych, o którym nie dowiedzą się z podręczników? Czy edukacja kulturowa może stać się remedium na bolączki współczesnego systemu oświaty? Zapraszamy do lektury tekstu Weroniki Stępniak, który powstał w ramach działań diagnostycznych programu Synapsy.