Aktualności

Krakowskie kolokwium: Czy Polska mogła uniknąć rozbiorów?

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę: Czy Polska mogła uniknąć rozbiorów?

27 lutego (wtorek), godz. 18.00

W dyskusji o przyczynach rozbiorów nierozstrzygnięte pozostaje wciąż pytanie o to, czy w procesie upadku państwa polskiego większą rolę odegrały czynniki zewnętrzne, czy wewnętrzne. W polskiej historiografii spory trwają również wokół tezy, według której Polska miała szansę zachować formalną niepodległość, gdyby jej przedstawiciele nie podejmowali prób reformowania państwa i odzyskiwania pełnej suwerenności.

Szczegóły na stronie.