Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” wyróżniony w konkursie „Samorząd równych szans”

Projekt zainicjowany przez województwo małopolskie, realizowany przez nas we współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, „Małopolska. Kultura wrażliwa” został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Samorząd Równych Szans 2017” na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.

Konkurs, który został zorganizowany już po raz dziewiąty przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, co roku docenia wyjątkowe inicjatywy samorządów lokalnych, dzięki którym warunki życia osób z niepełnosprawnościami poprawiają się, a także motywują ich do dalszej aktywności społecznej, wspierają niezależność i zaradność osobistą. Za taki właśnie jury konkursowe uznało projekt województwa małopolskiego „Małopolska. Kultura wrażliwa” przyznając mu wyróżnienie w kategorii projektów samorządu regionalnego.

W roku 2017 przeszkoliliśmy prawie 500 pracowników ze wszystkich wojewódzkich instytucji kultury z zakresu profesjonalnej obsługi klientów z niepełnosprawnościami.  Opracowaliśmy też specjalne „wytyczne dostępności”, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby otrzymać „świadectwo dostępności”, placówki musiały pozytywnie przejść ocenę dostępności, która została przeprowadzona przez zespół ekspertów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele instytucji kultury, nauki oraz przede wszystkim – organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zaświadczenia te trafiły w sumie aż do 22 wojewódzkich instytucji kultury.

Nie spoczywamy jednak na laurach i działamy dalej. W 2018 roku planujemy kolejne szkolenia (m.in. dla kuratorów wystaw, edukatorów, animatorów), rozszerzenie wytycznych dostępności o kolejne kryteria oraz monitorowanie ich wdrażania i jeszcze więcej współpracy z organizacjami działającymi z i dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie: https://www.malopolska.pl/kulturawrazliwa/oprojekcie

Projekt jest finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Funkcję koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.