Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Kielcach

27 listopada 2017 roku Chłopska Szkoła Biznesu zawędrowała do Kielc. To właśnie tam odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych, otwartych szkoleń z symulacyjnej gry ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu. Szkolenia organizowane są w różnych miastach Polski, a ich celem jestem promowanie gry i przedstawianie szerokich możliwościjej zastosowania różnym grupom zawodowym – nauczycielom, doradcom zawodowym, wykładowcom akademickim, pracownikom biur karier uczelni wyższych, animatorom kultury, trenerom biznesu.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną, podczas której uczestnicy analizowali historię andrychowskich chłopów pańszczyźnianych w XVIII wieku i wspólnie zastanawiali się, jakie czynniki zadecydowały o ogromnym sukcesie ekonomicznym chłopskich biznesmenów z Andrychowa i okolic, po czym odbyła się rozgrywka w podstawowej wersji gry. Gracze w parach, czyli dwuosobowych spółkach handlowych, starali się zgromadzić jak największy majątek. Po podsumowaniu rozgrywki i wyłonieniu zwycięskiej spółki zostały omówione inne warianty gry: wersja zaawansowana, która daje grającym możliwość zatrudniania pomocników, oraz nakładka Chłopska Ekonomia Społeczna wprowadzająca do rozgrywki zagadnienia związane z ekonomią społeczną i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W szkoleniu w Kielcach wzięło udział 20 osób. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zaangażowanie! Następne bezpłatne szkolenie z gry planowane jest na przełom stycznia i lutego 2018 roku, w Rzeszowie. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej, ale już teraz serdecznie na nie zapraszamy.