Wrażliwi ludzie kultury

28 listopada 2017 roku w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie spotkali się przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, aby wspólnie rozmawiać o tym, co i w jaki sposób można zmienić, aby kultura była dostępna dla każdego.

Tarnowska konferencja to kolejny krok na drodze do lepszego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Biorący udział w wydarzeniu pracownicy domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów oraz inne osoby współtworzące lokalną kulturę spotkali się z ekspertami z Fundacji Kultury bez Barier, którzy sami na co dzień muszą pokonywać bariery. Robert Więckowski opowiedział, z jakimi problemami zmagają się osoby niewidome lub niedowidzące, a Paulina Gul przedstawiła obraz „człowieka w świecie ciszy”, mówiąc o wyzwaniach stojących przed osobami z niepełnosprawnościami słuchu. Wydarzenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami w lokalnych instytucjach kultury. Dyskusję na ten temat poprowadził Jan Mela.

W ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zespół ekspertów przygotował też „wytyczne dostępności”, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wytyczne dotyczą kwestii najbardziej podstawowych, w kolejnych latach będą one stopniowo uszczegóławiane i uzupełniane. Na ich podstawie instytucje kultury Województwa Małopolskiego wprowadzają zmiany w swoich obiektach, a placówki ocenione przez ekspertów jako najlepiej dostosowane zostaną uhonorowane przez Województwo Małopolskie specjalnymi świadectwami dostępności. Uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się 4 grudnia 2017 roku w Krakowskim Teatrze Scena STU. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany spektakl Mały Książę – w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną, tłumaczeniem na język migowy oraz przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach).

 

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany i koordynowany przez Województwo Małopolskie, a jego bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Więcej o projekcie: www.malopolska.pl/kulturawrazliwa