Aktualności

IV. Konferencja Estreicherowska

Grafika udostępniona przez organizatora: TPSP Kraków

Polska Akademia UmiejętnościTowarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie zapraszają na IV Konferencję Estreicherowską w 70. rocznicę VI. podróży rewindykacyjnej do Niemiec Karola Estreichera jr.,

29 września 2017 roku (piątek), godz. 10.00, Polska Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17 Kraków

Dziełem jego życia stała się rekonstrukcja Collegium Maius i stworzenie w jego obrębie Muzeum UJ, które jest dzisiaj jednym z najwspanialszych obiektów tego typu w skali światowej. Tej pracy poświęcił przeszło ćwierć wieku swojego życia, rzeczywiście kierując budową i doglądając najdrobniejszych szczegółów urządzenia wnętrz, wyposażenia, historycznej, artystycznej i symbolicznej wymowy. Tego dzieła nie spuszczał z oczu także po przejściu na emeryturę i w jakimś sensie do końca mu patronował. Chociaż Karol Estreicher w sposób szczególny wyróżnił pod koniec swojego życia Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, jako jego wieloletni prezes, przekazując mu swoje cenne zbiory i całe swoje mienie, to przez wszystkie lata zawodowej aktywności związany był bardzo ściśle z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Tak jak jego barwna postać zrosła się z Krakowem, który zawsze szczerze i żarliwie miłował, tak jego naukowy i popularyzatorski dorobek, dotyczący naszego miasta, a także działalność na rzecz miasta, łączyła się w wysokim stopniu z tym właśnie Towarzystwem