Aktualności

„Rozważny i romantyczny”. Wystawa w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

Grafika udostępniona przez organizatora: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wernisaż wystawy „Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.”

2 października 2017, (poniedziałek) godz. 11.00 w Pałacu Krzysztofory w Sali Miedzianej

Wystawa czynna od 3 października do 17 grudnia 2017 r. w Pałacu Krzysztofory, od środy do niedzieli w godz. 10.00-17.30.

Tytuł wystawy jest odwołaniem do postawy w życiu Kościuszki, który żył na przełomie dwóch epok oświecenia i romantyzmu, jest także nawiązaniem do tytułu popularnej powieści Jane Austin z 1811 r. Można powiedzieć, że był człowiekiem nieprzeciętnym, łączącym rozwagę czasów Oświecenia, typowo męskie cechy żołnierza oraz delikatność i wrażliwość mężczyzny nowej epoki – czasów romantyzmu. Najważniejszym celem ekspozycji jest pokazanie Kościuszki na nowo, odkryć jego jako człowieka bliskiego współczesnemu, dla którego wolność była jak pisał „najsłodszym dobrem”. Wystawa ze zrozumiałych względów ogranicza się do wybranych zagadnień z jego życia i działalności. Będzie to próba odpowiedzenia na pytanie, jak człowiek z odległej prowincji Rzeczpospolitej Obojga Narodów został patriotą, obywatelem świata, bohaterem narodu polskiego i amerykańskiego. Próbą przedstawienia go jako człowieka, żołnierza, wizjonera i męża stanu, ale także pokazanie jego ludzkich emocji, radości i dramatów.

Szczegóły na stronie.