Aktualności

Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

W 4. numerze czasopisma internetowego Turystyka Kulturowa ukazał się artykuł autorstwa Weroniki Pokojskiej pt. Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

W artykule zestawiono ze sobą procesy rewitalizacji i tworzenia szlaków kultury industrialnej oraz przeprowadzono analizę wspólnych płaszczyzn dla obu zagadnień. Wynika to z obserwacji, iż turystyka kulturowa może kreować nowe funkcje dla obszarów rewitalizowanych, a skutecznym narzędziem tego procesu są szlaki kulturowe. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści wynikające z przynależności obiektu poprzemysłowego do szlaku oraz studium najbardziej, w kontekście dziedzictwa industrialnego, reprezentatywnego z nich – European Route of Industrial Heritage. Druga część stanowi próbę scharakteryzowania wybranych aspektów relacji między procesem rewitalizacji a rozwojem turystyki kulturowej.

(Źródło: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/835)

Czytaj więcej