Aktualności

WYSTAWA PEJZAŻY ALEKSANDRA ŻYWIECKIEGO

Grafika udostępniona przez: MOKSiR w Chrzanowie
Grafika udostępniona przez: MOKSiR w Chrzanowie Kaczeńce, autor Aleksander Żywiecki

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wernisaż wystawy wybitnego pejzażysty Aleksandra Żywieckiego, który odbędzie się w galerii NA STYKU (MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4) 15 września 2017 r. o godz. 18.00.

Aleksander Żywiecki to artysta malarz, pejzażysta, przedstawiciel współczesnego nurtu malarstwa realistycznego w Polsce. Artysta pracuje i tworzy w plenerze. Uczestniczył w wielu plenerach w Polsce m.in. w Dolinie Biebrzy, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Polesiu, w Puszczy Białowieskiej, w Rezerwacie Ujście Warty. W roku 2008 i 2009 wielokrotnie wyjeżdżał na Ukrainę na tereny dawnych Kresów Polskich. Powstały wtedy liczne prace ukazujące pejzaże Dniestru. Z tego okresu pochodzi wiele szkiców rysunkowych i obrazów olejnych, w tym jedno z najbardziej cenionych dzieł „Dniestr o zmierzchu pod Mariampolem”.

Więcej informacji na stronie.