Aktualności

wystawy w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów zaprasza na dwie wystawy, które odbędą się w dniach 18 sierpnia – 13 września 2017r. Pierwsza z nich to grafiki Teresy Anny Ślusarek pt. „Obiekty czasoprzestrzeni”, natomiast druga to rysunki Katarzyny Ziołowicz pt. „Struktura Szarości”.

TERESA ANNA ŚLUSAREK – urodziła się w Kielcach. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie ( obecnie Akademia Jana Długosza). Dyplom uzyskała w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Ryszarda Osadczego w 1983 roku. Przewód habilitacyjny odbyła na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w 2016. Prowadzi Pracownię Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest Autorką szesnastu wystaw indywidualnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i za granicą. Tworzy w dziedzinie grafiki, fotografii, rysunku. Należy do ZPAP, PSEP, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (SMTG).

KATARZYNA ZIOŁOWICZ urodziła się w Częstochowie. Studiowała na WSP (obecnie Akademia Jana Długosza), na kierunku wychowanie plastyczne. Od 1994 roku związana, jest z Kielcami. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W roku 2015 uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie sztuki na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Autorka licznych prac rysunkowych i malarskich prezentowanych na wystawach indywidualnych m.in. w: Krakowie, Sandomierzu, Końskich, Gorlicach, Winnicy i Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, Koszycach na Słowacji i ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka nagród za dzieło artystyczne. Jej prace znajdują się kolekcjach w Macedonii, Australii, Serbii, Niemczech i Polsce.