Aktualności

Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Grafika udostępniona przez: Filokalia
Grafika udostępniona przez: Filokalia

Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC przygotowuje pełną, pierwszą w Polsce, pięciotomową edycję Filokalii. Po kilku latach od rozpoczęcia projektu FILOKALIA, pierwszego w Polsce całościowego przekładu pism duchowych pt. Filokalia, zespół projektu udostępnił dla wszystkich czytelników wybór z I tomu, który inauguruje nową serię „Teksty z Filokalii”. Publikacja nosi tytuł Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. 

Co to znaczy philokalia? Może nam, Słowianom, więcej powie rosyjski zastępnik tego słowa: dobrotolubije – ‘umiłowanie dobra’. Greckie pojęcie ma nieco szerszy krąg znaczeń, bo kállos to nie tylko ‘dobro’, lecz również ‘piękno’; dla Greków jasne było, że dobro i piękno są ze sobą ściśle związane, co wcale nie oznacza, iż liczyła się dla nich powierzchowność. Temat, który poruszamy przywołując słowo „filokalia” też nie pozwala nam zatrzymać się na warstwie zewnętrznej. Nie; to zaproszenie do wejścia w głąb.

Więcej informacji na stronie.