Aktualności

Tarnowski Uniwersytet Pierwszego Wieku

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie został zaproszony w dniu 21 czerwca 2017 roku do udziału w konferencji zorganizowanej w Pałacu Młodzieży w Tarnowie w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet Pierwszego Wieku”. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Konferencja była wyjątkowa, nie tylko ze względu na jej tematykę, ale także na fakt, że brali w niej udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie lokalnych szkół uczestniczących we wspomnianym wyżej projekcie.

Sebastian Wacięga z MIK przeprowadził sesję pt. „Konstruowanie gier dydaktycznych o tematyce ekonomicznej”, w trakcie której zaprezentował poszczególne etapy tworzenia gry ekonomicznej, a także przedstawił pytania, na jakie twórca gry musi sobie na początku pracy nad grą odpowiedzieć. Bardzo ważnym elementem tej sesji było pokazanie, w jaki sposób – według metodyki interpretacji dziedzictwa rozwijanej w MIK – wątki historyczne mogą być wykorzystywane do tworzenia gier ekonomicznych. W swoim wystąpieniu Sebastian Wacięga posługiwał się przykładem dwóch gier ekonomicznych bazujących na wątkach historycznych, które zostały opracowane i wydane przez MIK: „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” oraz „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Na zakończenie odbyła się pokazowa rozgrywka „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, poprowadzona przez Sebastiana Wacięgę i Annę Sarlej (MIK) z pomocą dwóch uczennic uczestniczących w konferencji, które zdecydowały się zostać dodatkowymi „bankierami” podczas rozgrywki. W konferencji wzięło udział 60, a w samej rozgrywce – 50 osób.

Wystąpienie Sebastiana Wacięgi oraz pokazowa rozgrywka „Chłopskiej Szkoły Biznesu” miały być inspiracją dla uczestników do tworzenia w przyszłości własnych gier ekonomicznych.