Aktualności

Wrażliwe i bardziej dostępne. Nowy projekt

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, sektora kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych chcą wspólnie wypracować standardy udostępniania instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych dla osób o różnych potrzebach.

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to projekt, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej. Jego głównym celem są działania, które przyczynią się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W 2017 roku do uczestnictwa w projekcie zaproszono instytucje, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele Muzeum Archeologicznego w Krakowie zaprezentowali wytyczne COME-IN! Guidelines opracowane przez międzynarodowy zespół w ramach projektu „Come-in! Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”. Jest to zbiór zasad, wymagań technicznych oraz odniesień do aktualnych zapisów prawnych, mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełniejszego uczestnictwa w kulturze.

Poprzez możliwość wykorzystania wytycznych COME-IN! Guidelines projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” nabierze charakteru uniwersalnego, stosując międzynarodowe standardy udostępniania instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych.

Podsumowaniem działań w 2017 roku będzie nadanie instytucjom kultury przez Województwo Małopolskie certyfikatów otwartości i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną one przyznane na podstawie kryteriów dostępności opracowanych przez zespół ekspertów, wśród których znajdują się przedstawiciele środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, sektora kultury i nauki.

Projekt jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. Rolę koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.