Aktualności

Rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu w Bochni

3 kwietnia 2017 roku Anna Sarlej i wolontariuszka MIK Beata Kukla przeprowadziły w Bochni warsztat ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, który odbył się w ramach projektu Szansa na rozwój realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 70 mieszkańców powiatu bocheńskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (są wśród nich m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne).

W warsztacie CSB wzięło udział 12 podopiecznych projektu. Rozgrywka CSB została poprzedzona wstępem teoretycznym i bardzo burzliwą dyskusją dotyczącą obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na temat projektu Szansa na rozwój: http://niepelnosprawni.bochnia.pl/szansa-na-rozwoj/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni planuje w przyszłości organizację kolejnych rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu dla uczestników swoich projektów.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w rozgrywkę!