Bez kategorii

Gry Małopolskiego Instytutu Kultury na konferencji Tarnowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku

21 czerwca 2017 roku miała miejsce w Tarnowie konferencja, która zainaugurowała projekt edukacji ekonomicznej mający na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczestników. Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół.  Małopolski Instytut Kultury włączył się do konferencji z modułem poświęconym tworzeniu i wykorzystywaniu gier w edukacji.

Podczas konferencji:
– dr Edyta Kowalczyk-Boroń z Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach omówiła zjawisko przedsiębiorczości w wieku szkolnym,
– Grażyna Nowak z Fundacji „i Kropka” zaprezentowała działalność fundacji, z naciskiem na angażowanie młodzieży szkolnej do działań twórczych i przedsiębiorczych (np. tworzenie haseł i projektów materiałów promocyjnych, udział w organizacji wydarzeń kulturalnych),
–  Grażyna Kołacz i Marlena Macherzyńska prowadzące Szkolny Klubu Przedsiębiorczości w Gimnazjum w Truskolaskach zaprezentowały innowacyjne działania edukacyjne podejmowane z uczniami (m In. wykorzystanie wiedzy historycznej w edukacji ekonomicznej w inicjatywie „Śladem naszych przodków – ekonomiczna podróż w przeszłość 2017”, konkurs na rozpoznawanie walut krajów drużyn sportowych biorących udział w mistrzostwach Euro 2012, czy organizacja gry ekonomicznej na terenie szkoły w postaci  tzw. Escape Room)

Małopolski Instytut Kultury przeprowadził sesję poświęconą tworzeniu i wykorzystaniu gier ekonomicznych. Wystąpienie pt. „Konstruowanie gier dydaktycznych o tematyce ekonomicznej”, ukazało etapy tworzenia gry oraz wskazywało na możliwość wykorzystania wiedzy historycznej w procesie tworzenia gier o tematyce ekonomicznej (według metodyki interpretacji dziedzictwa rozwijanej w M!K-u). Przykładem ukazującym możliwości  w tym zakresie była gra „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota (2015), której mechanizm nawiązuje do zjawisk gospodarczych występujących w galicyjskim przemyśle naftowym na przełomie XIX i XX wieku (m. in. wahania cen, kryzys nadprodukcji na rynku ropy naftowej, technologie wykorzystywane przez ówczesnych naftowców, prowadzenie). Inny mechanizm wykorzystany został w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” (2010, 2012, 2015), która jest symulacją działalności gospodarczej, w której ceny towarów wynikają z działań graczy w warunkach wolnego rynku (ceny towarów są wynikiem podaży i popytu oraz umiejętności negocjacyjnych graczy). Po prezentacjach uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozgrywce „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Prezentacje i rozgrywki zrealizowane przez Sebastiana Wacięge i Annę Sarlej z Małopolskiego Instytutu Kultury  miały być inspiracją dla uczestników do tworzenie własnych gier ekonomicznych.

Konferencja odbyła się w tarnowskim Pałacu Młodzieży. Została zorganizowana przez Marię Krogulec-Sobowiec i Katarzynę Sypek w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet Pierwszego Wieku” realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

 

fot. S. Wacięga, MIK 2017
fot. S. Wacięga, MIK 2017, CC BY SA 3.0