Wystawy

„Macierzyństwo – malarstwo i rzeźba ze zbiorów MOK”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza na wystawę „Macierzyństwo – malarstwo i rzeźba ze zbiorów MOK”, którą można oglądać od 26 maja 2017r. 

Zgromadzono na niej obrazy, rzeźby i ceramiki przedstawiające kobietę, w różnych rolach i na różnych etapach życia. Kobietę – młodą dziewczynę w pełni urody, w zalotach, kobietę – matkę, kobietę spracowaną i starszą. Kobietę zmysłową i rozmodloną, boginię płodności i Matkę Bolesną, nieutuloną w żalu nad ciałem Syna. Temat macierzyństwa, bliski każdemu z nas, podejmowali z zaangażowaniem zarówno amatorzy – jak Mieczysław Słowakiewicz, Zofia Czubertnatowa i Czesława Pala, jak i wykształceni w sztukach plastycznych – Czesław Jałowiecki, Piotr Chodorowicz czy Marianna Beleć-Kuskowska. Prace, bardzo różne w wyrazie, łączy prawdziwość – uważne, współodczuwające spojrzenie na kobiecość i macierzyństwo. Wystawa będzie czynna do końca czerwca.