Aktualności

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił drugą edycję Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski to środki pieniężne budżetu województwa, które umożliwiają realizację zadań wybranych przez mieszkańców danego regionu.
Od 9 do 25 maja 2017 w regionie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców Małopolski. Podczas konsultacji przedstawiciele urzędu marszałkowskiego wyjaśnią kwestie formalne dotyczące budżetu obywatelskiego, m.in. zasad przygotowywania i zgłaszania wniosków oraz formy głosowania.

Od 29 maja do 19 czerwca 2017 każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16. rok życia, ma prawo zgłosić inicjatywę obywatelską, tzw. zadanie małe (czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 do 100 tysięcy zł) lub zadanie duże (czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość nie jest niższa niż 100 tysięcy zł i wyższa niż 400 tysięcy zł).  14 lipca 2017 poznamy listę wszystkich zadań zgłoszonych przez mieszkańców Małopolski. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym potrwa do 14 sierpnia 2017. Ostateczna lista projektów zostanie ogłoszona do 14 września 2017. Głosowanie mieszkańców regionu nad wybranymi projektami odbędzie się od 25 września do 13 października 2017. Do końca listopada br. zostaną ogłoszone wyniki głosowania i zwycięskie projekty zostaną dofinansowane z budżetu województwa. Na realizację projektów przeznaczono w sumie 8 milionów zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc ok. 1 330 000 zł.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zmienił się podział na subregiony. Powiat bocheński przyporządkowany został do subregionu tarnowskiego, a myślenicki i wadowicki do subregionu podhalańskiego. Ujednolicono także zasady zgłaszania zadań i głosowania na nie. Mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość w prowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań (pdf).

Spotkania_informacyjne_II_edycja_BO

Harmonogram_II_edycja_BO