Aktualności

Obchody 70 rocznicy Akcji „Wisła”

Grafika udostępniona przez: Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzyszenie Łemków
Grafika udostępniona przez: Komisja Wschodnioeuropejska
Polskiej Akademii Umiejętności
Stowarzyszenie Łemków

Społeczność łemkowskaPolska Akademia Umiejętności zapraszają na obchody 70 rocznicy Akcji „Wisła”, które odbędą się w dniach 28–30 kwietnia 2017 r. w Gorlicach, Krakowie, Jaworznie i Legnicy.

 Dotychczasowa retoryka związana z Akcją „Wisła” w sposób jednoznaczny i konsekwentny podkreśla, iż było to „wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski”, mające przynieść „ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej” przez Polskę. W ogólnej świadomości społecznej zupełnie marginalizowani są ci, którzy  byli najtragiczniejszymi ofiarami Akcji „Wisła”, czyli Łemkowie. Dla nich wysiedlenia oznaczały utratę i zniszczenie całej ojczyzny, terytorialnego zaplecza kulturowego i tożsamościowego w imię zupełnie obcych im ideologii i konfliktów. Dlatego społeczność łemkowska zmobilizowała się do obchodów 70 rocznicy Akcji Wisła akcentujących odrębność własnej wspólnoty pamięci i losów powysiedleńczych, Są one manifestacją ocalenia przed zagładą i dowodem przetrwania, przy jednoczesnym komunikowaniu świadomości ciągłego zanikania i kurczenia się własnego dobrostanu kulturowego.  Są też walką o swoje miejsce w pamięci społecznej. Niosą przesłanie adresowane do współczesnych Polaków i Ukraińców: rok 1947 to przede wszystkim tragedia Łemków.

Szczegóły tutaj.