Spotkania

„Granice”

Grafika udostępniona przez: Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Grafika udostępniona przez: Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na kolejną rozmowę z cyklu „Granice”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 18.00.

W cyklu spotkań „Granice” Muzeum podejmuje pytania, jakie stawia sobie każdy, kto próbuje odnieść się do sytuacji ludzi zmuszonych do opuszczenia swojego kraju. Pytamy o mechanizmy naszego postrzegania tych sytuacji, o rolę jaką odgrywa w tym empatia, wyobraźnia, wiedza. Staramy się wnikać w wieloznaczność kontekstów –  granice dzielą, lecz także otwierają, są doświadczeniem różnicy, ale mogą prowadzić do spotkania, wyznaczają kres, ale i każą wyjść poza. Jesteśmy przekonani, że dla tych spraw należy tworzyć/mnożyć przestrzenie rozmowy, świadomość i wyobraźnia idą przecież w parze.

Szczegóły tutaj.