Aktualności

„Maroko”

Grafika udostępniona przez: Galeria Lamelli</
Grafika udostępniona przez: Galeria Lamelli

Galeria Lamelli zaprasza na wystawę fotografii „Maroko”, której wernisaż odbędzie się 25 kwietnia 2017r. o godz. 19.00.

Wystawa fotografii Maroko jest pokłosiem pobytu autorki w tym rejonie świata w styczniu 2016 roku. Autorka prezentuje szerokie spektrum spojrzenia, dotykając takich zagadnień jak architektura, krajobraz naturalny oraz aspekty społeczne. Fotografie to również ukazanie odmiennego od dominującego w Europie wyznania oraz wiążących się z nim zachowań i obyczajów. Prace stanowią materialne urealnienie pomysłów oraz odczuć pojawiających się w czasie drogi. Wśród prezentowanych prac znajdują się fotografie nagrodzone w konkursach krajowych i zagranicznych.

Szczegóły tutaj.