Aktualności

Szkolenia z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie

 

28 marca 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim i 29 marca w Szczecinie odbyły się bezpłatne szkolenia z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Pierwsze z nich zostało zorganizowane dzięki współpracy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Gorzowie Wielkopolskim, a drugie dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie od ponad dwóch lat organizuje tego typu szkolenia w różnych miastach Polski. Odbyły się już one między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Gdańsku oraz Toruniu.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznali niezwykłą historię osiemnastowiecznych chłopów pańszczyźnianych z Andrychowa, którzy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną musieli znaleźć nowe źródła dochodów. Zaczęli produkować lniane płótna (zwane drelichami) i organizować ich sprzedaż w całej Europie, od Barcelony po Moskwę – skala organizacji tego przedsięwzięcia i tak szeroki rynek zbytu w tamtych czasach były niespotykane. W drugiej części uczestnicy szkolenia wzięli udział w rozgrywkach CSB, w różnych wersjach, a podczas podsumowania zastanawiali się wspólnie, w jaki sposób mogliby wykorzystać grę w swojej codziennej pracy.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 49 osób – nauczyciele, przedstawiciele instytucji rynku pracy (m.in. ochotniczych hufców pracy i urzędów pracy) oraz pracownicy akademickich biur karier.

W trakcie szkolenia w Gorzowie Wielkopolskim prowadząca Anna Sarlej udzieliła krótkiego wywiadu na temat gry dla lokalnego radia „Zachód”. Można go wysłuchać tutaj: http://gorzow.com/informacje/65699.html.

Wszyscy uczestnicy bardzo mocno zaangażowali się w rozgrywki, za co bardzo im dziękujemy!

O terminie i miejscu następnego szkolenia z Chłopskiej Szkoły Biznesu poinformujemy na naszej stronie internetowej, a już teraz na nie zapraszamy!