Aktualności

Pamiętaj z nami!

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wydarzenie „Pamiętaj z nami! 2017”, które odbywać się będzie w dniach 7-8 kwietnia 2017 r.

Ideą przewodnią Pamiętaj  z nami 2017 będzie prezentacja Trasy Pamięci, jako żywego, rozbudowujące się muzeum, które podejmuje się opieki nad niezwykle ważnym dla nie tylko krakowian miejscem, terenem dawnego obozu. Dodatkowo, dzięki zaplanowanej na 7 kwietnia 2017 r. części naukowej wydarzenia podkreślimy przypadające aktualnie rocznicowe obchody związane z Aktion Reinhard. Połączony z prezentacją wykład dr Piotra Wąsowicza, kierownika Muzeum Kulmhof w Chełmnie nad Nerem pt. „Przed Aktion Reinhardt. Kulmhof”  przybliży uczestnikom wydarzenia historyczny kontekst planowej zagłady społeczności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Szczegóły tutaj.