Aktualności

Szkolenie Chłopskiej Szkoły Biznesu w Gdańsku

23 lutego 2017 roku w Gdańsku odbyło się bezpłatne szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Małopolski Instytut Kultury od ponad dwóch lat organizuje tego typu szkolenia w różnych miastach Polski. Odbyły się dotąd między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Szczecinie, ostatnie miało natomiast miejsce w Gdańsku.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznali niezwykłą historię osiemnastowiecznych chłopów pańszczyźnianych z Andrychowa, którzy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną musieli znaleźć nowe źródła dochodów. Zaczęli produkować lniane płótna zwane drelichami i organizować ich sprzedaż w całej Europie, od Barcelony po Moskwę. Skala organizacji i szeroki rynek zbytu jak na tamte czasy były zupełnie niespotykane. W drugiej części uczestnicy szkolenia wzięli udział w dwóch rozgrywkach CSB – w wersji podstawowej i zaawansowanej. Po podsumowaniu zastanawiali się wspólnie, w jaki sposób mogliby wykorzystać grę w swojej codziennej pracy.

W szkoleniu wzięły udział łącznie 33 osoby – nauczyciele, przedstawiciele instytucji rynku pracy (m.in. ochotniczych hufców pracy i urzędów pracy), organizacji pozarządowych oraz firm szkoleniowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia  za obecność i ogromne zaangażowanie w rozgrywki!

O terminie i miejscu następnego szkolenia Chłopskiej Szkoły Biznesu poinformujemy już niebawem na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!