Aktualności

Problemy zarządzania w turystyce kulturowej – Turystyka Kulturowa

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem internetowego czasopisma pt. Turystyka Kulturowa, który jest poświęcony zagadnieniu zarządzania w turystyce kulturowej. W numerze znajdziemy artykuły analizujące m. in.rolę dziedzictwa w dokumentach strategicznych z zakresu turystyki, rolę organizacji pozarządowych w turystyce oraz wpływ organizatorów turystyki na ofertę i jakość obsługi turystów.
Numer jest bezpłatny, dostępny w formie elektronicznej.