Aktualności

Konsultacje społeczne nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego

17 lutego 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mogą one zgłaszać swoje stanowiska pisemnie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy przesłać listownie lub e-mailem do 3 marca 2017 r. Przewidziano również pięć spotkań konsultacyjnych: w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu i Zakopanem. W spotkaniach mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO, jak i zainteresowani mieszkańcy regionu. Terminy spotkań oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bo.malopolska.pl/index.php/o-budzecie/73-ruszaja-konsultacje-spoleczne-nowego-regulaminu-bo.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 3 kwietnia 2017 r. na stronach internetowych www.malopolska.pl/ngowww.bo.malopolska.pl.