Aktualności

„Wolność czy anarchia? O fenomenie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę „Wolność czy anarchia? O fenomenie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, która odbędzie się 21 lutego 2017r. o godz. 18.00 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.

Ustrój państwa polsko-litewskiego wyróżniał się na tle nowożytnych monarchii europejskich. Przywileje, uzyskane od królów polskich, umożliwiły szlachcie nabycie praw i swobód, którymi nie mogła się pochwalić żadna inna uprzywilejowana grupa społeczna. Stworzony został unikatowy ustrój oparty na wolności i równości szlachty. Jednak czy złe zrozumienie tych wartości nie spowodowało dążenia do osłabienia władzy królewskiej i państwa? Czy i kiedy nastąpiło zatarcie granicy między wolnością a anarchią? Polska demokracja szlachecka zniknęła wraz z zaborami, co niektórzy postrzegają jako karę za błędy ówczesnego „narodu politycznego”. A może wiele cech szlacheckiej wolności nadal w nas żyje?

Szczegóły tutaj.