Aktualności

Zostaw swój 1% w Małopolsce!

Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi kampanię zachęcającą mieszkańców Małopolski do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wszyscy podatnicy, składając roczne zeznania podatkowe, mogą wskazać, która z uprawnionych organizacji ma dostać 1% z ich podatku, przekazanego do Urzędu Skarbowego.

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje zakładane przez aktywnych obywateli w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, prowadzące działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu. W Małopolsce działa obecnie 712 takich organizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące odpisu 1% podatku znajdują się na stronie https://www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe/kampania-zostaw-1-w-malopolsce.

Lista małopolskich organizacji OPP https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/KZ-VII/MALOPOLSKIE_OPP_2017.pdf