Aktualności

Szlaki jako medium zmian w kulturze – raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, we współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był to dwuletni projekt badawczy, którego celem jest zbadanie szlaków kulturowych, które traktowane są jako medium zmian w kulturze, pojmowanej zgodnie ze współczesnymi definicjami jako ogół cech charakteryzujących określone społeczności. Tym samym, w przekonaniu zespołu badawczego, szlaki kulturowe stają się istotnym czynnikiem inicjującym zmiany społeczne i obywatelskie na poziomie lokalnym.

Raport tutaj


Szczegółowe informacje o projekcie.