Aktualności

„Rozśpiew”

Pieśni weselne fot. Arkadiusz Szałata, Fot. udostępniona przez: Muzeum Etnograficzne w Krakowie.
Pieśni weselne fot. Arkadiusz Szałata, Fot. udostępniona przez: Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie ze śpiewem tradycyjnym, z cyklu „Rozśpiew”.  Tym razem warsztaty, które odbędą się 28-29 stycznia 2017r. zostaną poświęcone pieśniom weselnym. Warsztaty przeznaczone są tylko dla kobiet.

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone stylistyce obrzędowego śpiewu weselnego z południowo – wschodniej i/lub centralnej Polski (w zależności od stopnia zaawansowania wokalnego grupy), gdzie do dziś zachowały się archaiczne formy muzyczne i żywa pamięć o obrzędzie weselnym. Pieśni, jakie staną się materiałem do pracy pochodzą z nagrań archiwalnych oraz prowadzonych przeze mnie od kilkunastu lat badań terenowych. Nie zabraknie także pracy nad formami przyśpiewkowymi oraz innymi gatunkami pieśni, które były śpiewane podczas wesela. Będziemy się koncentrować na cechach stylowych (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne, wariantowość melodii, ornamentyka), badać i rozwijać doświadczenie wspólnotowości śpiewu oraz przyglądać się roli indywidualności wokalnej śpiewaczek w tym procesie.

Szczegóły tutaj.