Aktualności

„Płaszów. Odkrywanie”

Grafika udostępniona przez: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Grafika udostępniona przez: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie promujące wydawnictwo pokonferencyjne „Płaszów. Odkrywanie” zrealizowanego w ramach cyklu „Salon Książki Krakowskiej”, który odbędzie się 26 stycznia 2017r. o godz. 18.00.

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r., stanowiąc część wydarzenia Pamiętaj z nami 2016. Celem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa było podsumowanie posiadanej wiedzy na temat dawnego obozu KL Plaszow. Zebrane referaty dotyczą okresu wojny oraz działań podejmowanych na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat na rzecz upamiętnienia terenu poobozowego. Teksty historyków i socjologów uzupełniają rozważania architektów krajobrazu, którzy nie pozostali obojętni wobec potencjału pamięci zawartego w poobozowym obszarze. Wszystkie one stanowią część dyskusji, lub może raczej – w co wierzymy – dialogu, w którego konsekwencji powstanie Muzeum  – Miejsce Pamięci dawnego KL Plaszow.

Szczegóły tutaj.