Aktualności

„Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki, „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”, który odbędzie się  24 stycznia 2017r. o godz. 17.15.

W roku 120-lecia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”, którego rozwinięciem jest tekst opublikowany w wydanym właśnie „Roczniku Krakowskim”. W szumie obchodów tzw. okrągłej rocznicy chrztu Polski (1050 lat) nikt lub prawie nikt nie pamięta, że Kraków, pozostający pod wpływami czeskimi, zetknął się z chrześcijaństwem wcześniej – i inną też to zetknięcie przybierało formę. Z punktu widzenia historii Kościoła w Polsce wykład, a także opublikowany w „Roczniku Krakowskim” tekst, będą z pewnością niespodzianką. Dlatego też zachęcamy do wysłuchania wykładu i zapowiadającej się (ks. bp Grzegorz Ryś zapowiedział przybycie), bardzo ciekawej debaty – a może i sporu?

Szczegóły tutaj.