Aktualności

„Armia Krajowa jedzie na Sybir!”

Fot. Portret żołnierzy Armii Czerwonej wykonany w krakowskim zakładzie fotograficznym Edwarda Heczki, Kraków 1945, wł. MHK (fot. nadesłana przez Organizatora)
Fot. Portret żołnierzy Armii Czerwonej wykonany w krakowskim zakładzie fotograficznym Edwarda Heczki, Kraków 1945, wł. MHK fot. nadesłana przez: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie „Armia Krajowa jedzie na Sybir!”, które odbędzie się 18 stycznia 2017r. o godz. 18.00.

„Armia Krajowa jedzie na Sybir!” krzyczano z wagonów pociągu, który 24 marca 1945 wywoził z Krakowa do łagrów w Związku Sowieckim żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, bohatersko walczących przez ostatnie lata z Niemcami. Stanisław M. Jankowski kończy pracę nad książką o zbrodniach sowieckich dokonywanych na terenie Polski w czasie operacji wojskowych, nazywanych „wyzwalaniem” . Niosły one za sobą gwałty, pacyfikacje, grabieże, egzekucje, więzienia i wywózki polskich patriotów. Podczas rabunków mieszkań i lokali ginęli też mieszkańcy Krakowa . Stanisław M. Jankowski jest pierwszym historykiem, który dotarł do dokumentów potwierdzających zbrodnie Armii Czerwonej pod Wawelem. Materiały te stanowić będą treść przygotowywanej przez niego książki „Dawaj czasy!!!”, która ukaże się w marcu tego roku.

Szczegóły tutaj.