Aktualności

Wernisaż „Ostoja tradycji”

Plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
Plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wernisaż zatytułowany „Ostoja tradycji”, który odbędzie się 21 grudnia 2016r. o godz. 17.00.

Bohaterką wystawy w Starej Synagodze jest… Stara Synagoga.
Od czasu swego powstania, aż do wybuchu II wojny światowej pełniła ona nieprzerwanie rolę głównej synagogi krakowskiej gminy żydowskiej. Była ośrodkiem życia religijnego i społecznego wspólnoty, centrum duchowej władzy rabinów i świeckiej władzy seniorów kahalnych. Gdy po tragedii Holocaustu przestała pełnić rolę domu modlitwy, wyznaczono jej nową funkcję: stała się siedzibą muzeum żydowskiego zachowującego pamięć o wiekach bogatej historii i kultury żydowskiej w Krakowie. Wszystko to sprawia, że synagoga Stara jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem żydowskiej architektury sakralnej, ale także matecznikiem i ostoją tradycyjnej kultury krakowskich Żydów. Jest także najlepszym miejscem wystawy muzealnej na swój własny temat, nazwanej adekwatnie do poruszanej na niej problematyki „ Ostoją tradycji”.

Szczegóły tutaj.