Aktualności

Wiele kultur, wiele religii – relacja ze spaceru

9 grudnia 2016 roku odbył się zimowy spacer tematyczny dla wolontariuszy oraz sympatyków wolontariatu zorganizowany przez MIK.

Zwiedzanie rozpoczęło się przy ulicy Kopernika. Śladów kultury ormiańskiej szukaliśmy w pobliżu kościoła Świętego Mikołaja, obok którego znajduje się zabytkowy chaczkar. Następnie odwiedziliśmy cerkiew prawosławną Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Szpitalnej, w której podziwialiśmy ikony autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Podążając ulicą Wiślną, dotarliśmy do cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie przeszliśmy do Centrum Muzułmańskiego przy ulicy Sobieskiego. Ostatnim punktem programu była wizyta w zborze Baptystów przy ulicy Wyspiańskiego. Spacer poprowadziła Joanna Nowostawska-Gyalókay, koordynatorka trasy krakowskiej Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom obiektów za ich udostępnienie i oprowadzenie po miejscach związanych z kultem religijnym. Wolontariuszom dziękujemy za udział w spacerze i wytrwałość w pokonywaniu szlaku wielu kultur, wielu religii.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kulturalny Bilet Wolontariusza” Narodowego Centrum Kultury i Centrum Myśli Jana Pawła II.