Aktualności

promocja książki w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
Plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie promujące książkę „Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, które odbędzie się 7 grudnia 2016r. o godz. 18.00.

Artykuły zebrane w książce ukazują tematykę prowadzonych dyskusji podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej  konferencji „Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, która odbyła się 31 maja i 1 czerwca 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Uczestniczyli w niej muzealnicy, muzeolodzy i interpretatorzy dziedzictwa z Polski i z zagranicy (Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy). Głównym tematem publikacji jest fenomen niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego  w  strukturze  przeobrażającego się nieustannie miasta-palimpsestu. Szczególny akcent został położony na zagadnienia tradycji, folkloru i innych kulturowych przejawów aktywności człowieka w przestrzeni miejskiej.

Szczegóły tutaj.