Aktualności

Po szkoleniu w Szczecinie

25 listopada 2016 roku w Szczecinie odbyło się szkolenie promujące ekonomiczną grę symulacyjną Chłopska Szkoła Biznesu. Było ono kolejnym z cyklu tego typu szkoleń, które odbywają się w różnych miastach Polski. Wzięło w nim udział 29 osób. Byli to przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, nauczyciele z województwa zachodniopomorskiego, trenerzy biznesu, przedstawiciele urzędów pracy (WUP w Szczecinie i PUP w Gryfinie), ochotniczych hufców pracy, uczelni wyższych (Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie) oraz organizacji pozarządowych.

 

Szkolenie obejmowało wstęp teoretyczny dotyczący historii powstania gry oraz historii przedsiębiorczości chłopskiej w XVIII-wiecznym Andrychowie, a także jedną rozgrywkę Chłopskiej Szkoły Biznesu w dwuosobowych spółkach handlowych. Następnie uczestnicy zastanawiali się, czy i w jaki sposób gra może być przez nich wykorzystywana, jakie emocje wzbudza wśród osób grających, jakie umiejętności można dzięki niej przetrenować i jaką wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii nabyć.

 

Podczas szkolenia zostały także krótko przedstawione nakładka do Chłopskiej Szkoły Biznesu – Chłopska Ekonomia Społeczna – i druga gra historyczno-ekonomiczna wydana przez MIK – „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo zimna dotarli na szkolenie!