Aktualności

Konferencja „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”

sdm 2 grudnia 2016 r., w gmachu downy Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się konferencja „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki projektu badawczego realizowanego przez SGiPM pt. „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”. Celem projektu była charakterystyka i ocena fenomenu społecznego, kulturowego, religijnego i organizacyjnego, jakim są Światowe Dni Młodzieży, jak również ocena jego wpóywu na rozwój turystyki kulturowej (w tym pielgrzymkowej) w Polsce i Małopolsce.

Program konferencji