Aktualności

Konferencja „Turystyka religijna w produkcie turystycznym Krakowa”

sdm6 grudnia 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się konferencja „Turystyka religijna w produkcie turystycznym Krakowa”, zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa.

Konferencja będzie okazją do podsumowania wpływu Światowych Dni Młodzieży na turystykę w Krakowie oraz szansą na spojrzenie na przyszłość turystyki religijnej w mieście.

Właśnie ocena efektów ŚDM dla turystyki będzie jednym z ważniejszych tematów konferencji: przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych pielgrzymów oraz wstępny raport dotyczący wpływu Dni na gospodarkę miasta. Tego, jakie są szanse na wykorzystanie „efektu ŚDM” w przyszłości, dotyczyć będzie dyskusja panelowa „ŚDM w Krakowie. Krótkotrwały fenomen, czy efekt na lata?” Ciekawym kontrapunktem dla dyskusji ekspertów powinny być prezentacje studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którzy radosną lipcową atmosferę przeżywali będąc w samym centrum wydarzeń.

(Źródło: komunikat organizatora)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja do 1 grudnia, pod adresem: konferencja.turystyka@um.krakow.pl

Program konferencji