Aktualności

Informatyzacja Instytucji Kultury – seminarium

W dniu 22 listopada 2016r. w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone dostępności stron internetowych instytucji kultury: WCAG 2.0. w instytucjach kultury – standardy dostępności, dobre praktyki, audyty. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych i ma na celu przybliżenie standardu WCAG 2.0. – dokumentu zawierającego wskazówki dotyczące tworzenia serwisów internetowych w taki sposób aby były one czytelne i dostępne dla wszystkich zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.

W programie seminarium:

Serwisy internetowe bez barier. Dostępność stron i witryn internetowych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury (Jakub Dębski)

User experience stron internetowych instytucji kultury, które prowadzą działania digitalizacyjne (Jagoda Komusińska)

Badanie dostępności stron internetowych w oparciu o standardy i kryteria WCAG 2.0. Dobre praktyki w instytucjach kultury (Artur Marcinkowski)

Audyty dostępności i zgodności z wymogami WCAG 2.0. (Adam Pietrasiewicz)

Zastosowanie audiodeskrypcji w statutowej działalności instytucji kultury (Izabela Knstler-Zawisza)

Tworzenie dostępnych treści na przykładzie dokonań Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie (Monika Siadak-Wereda)

Szczegółowy program i więcej informacji tutaj.