Aktualności

wystawa Krzysztofa Renesa

plakat nadesłany przez Organizatora (Ośrodek Konferencyjno - Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku)
plakat nadesłany przez Organizatora (Ośrodek Konferencyjno – Wystawienniczy
Kasztel w Szymbarku)

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku, oddział Muzeum Karwacjanów i Gładyszów zaprasza na wernisaż wystawy Krzysztofa Renesa, który odbędzie się 18 listopada 2016r. o godz. 18.00.

KRZYSZTOF RENES – Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie oraz socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Porto. Autor statuetki – nagrody Europejskiego Forum Nowych Idei 2013 dla Lecha Wałęsy oraz płaskorzeźby Krzysztofa Klenczona w amfiteatrze w Pułtusku. Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Sportu i Sztuki 2012 za rzeźbę Cyklista. Pomysłodawca i organizator projektu akademickiego Granice rzeźby oraz współorganizator projektu Perseidalia.

Szczegóły tutaj.