Spotkania

Jubileusz 95 lecia urodzin profesora Mieczysława Tomaszewskiego

plakat nadesłany przez Organizatora (Akademię Muzyczną w Krakowie)
plakat nadesłany przez Organizatora (Akademię Muzyczną w Krakowie)

Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na Jubileusz 95 lecia urodzin profesora Mieczysława Tomaszewskiego, który odbędzie się 17 listopada 2016r. o godz. 16.30.

Historia i teraźniejszość krakowskiej Akademii Muzycznej kształtują w dużym stopniu indywidualności, będące nijako kamieniami milowymi w dziejach nie tylko uczelni, lecz także polskiej, a nawet światowej kultury. Do grona nobilitowanych osobistości, które na trwałe zapisały się w perspektywie światowej muzykologii, należy osoba prof. Mieczysława Tomaszewskiego. Jego dzieła poświęcone Chopinowi czy polskiej muzyce współczesnej stanowią dzisiaj kanon światowej literatury muzykologicznej i są znakomitym ambasadorem polskiej sztuki muzycznej na świecie. Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie poczytuje sobie za zaszczyt, iż dane jej jest obcować na co dzień z prawdziwym gigantem światowej muzykologii. Nic dziwnego więc, iż zależy nam, aby w dniu 95 urodzin Profesora z należnym szacunkiem i w jak najdonioślejszym wymiarze uczcić ten piękny Jubileusz i ponownie zwrócić uwagę na jego dzieło.

Szczegóły tutaj.