Aktualności

Towarzystwo Miłośników Andrychowa obchodzi 40-te urodziny!

21 października 2016 roku Towarzystwo Miłośników Andrychowa świętowało 40-lecie swojej działalności.

Z tej okazji w Pałacu Bobrowskich w Andrychowie została zorganizowana konferencja naukowa pt.: „Rola organizacji pozarządowych w inicjowaniu, organizowaniu i rozwoju działań na rzecz zachowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego”. W konferencji jako prelegenci występowali przedstawiciele Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” oraz Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Anna Sarlej jako przedstawicielka MIK wygłosiła prelekcję pt.: „Chłopska Szkoła Biznesu jako efekt współpracy między instytucją publiczną (MIK) a organizacją pozarządową (TMA)”. Współpraca MIK i TMA rozpoczęła się w 2007 roku w ramach projektu „Muzeobranie” i trwała do 2009 roku. Pracownicy MIK, analizując zbiory i dokumenty archiwalne zgromadzone w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej prowadzonej przez TMA, odkryli ciekawą historię intensywnego rozwoju tkactwa w Andrychowie w XVIII wieku i eksportu andrychowskich drelichów (lnianych płócien) do wielu różnych miast Europy, od Moskwy aż po Barcelonę. Niezwykła historia o tym, jak andrychowscy chłopi pańszczyźniani zostali biznesmenami, była inspiracją do stworzenia ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu.

W pierwotnym założeniu gra miała być wykorzystywana w trakcie projektu „Muzeobranie” i miała służyć promowaniu Izby Regionalnej oraz zachęcaniu nowych gości do jej odwiedzenia. Jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób, środkom wyłożonym przez MIK oraz dofinansowaniom, które gra otrzymała m.in. z Muzeum Historii Polski, z Narodowego Banku Polskiego i od Gminy Andrychów, były możliwe kolejne wydania gry, jej rozwój i docieranie z nią do nowych środowisk. Od momentu pierwszego wydania Chłopskiej Szkoły Biznesu w 2010 roku do teraz zagrało w nią w sumie około 32 000 uczestników, a 850 egzemplarzy gry zostało „puszczonych w obieg” na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

Bardzo dziękujemy Towarzystwu Miłośników Andrychowa za zaproszenie na konferencję oraz za, jak zawsze, ciepłe i serdeczne przyjęcie, życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej działalności Towarzystwa!