Aktualności

6-te Forum Doradcze „Rozszerzanie Kulturowych Szlaków Rady Europy: wyzwania i szanse”

logo_EICR 223x108Forum Doradcze to cyklicznie, coroczne spotkanie dotyczące Kulturowych Szlaków Rady Europy, które jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami szlaków. Podczas Forum omawia się trendy i wyzwania dotyczące tras kulturowych, prezentuje się postępy w realizacji szlaków oraz inicjuje nowe przedsięwzięcia i partnerstwa. Gospodarzem tegorocznego Forum, które odbywa się w dniach 26-27 października jest Litwa.

W trakcie Forum poruszone są następujące tematy:

  • poszerzenie zasięgu geograficznego szlaków i stworzenie nowych partnerstw,
  • rozszerzanie uwierzytelnione szlaków kulturowych do nowych krajów, regionów, miast;
  • opracowanie nowych szlaków kulturowych w Europie północnej, wschodniej i południowo-wschodniej;
  • wzmocnienie relacji z interesariuszami i partnerami, rola operatorów turystycznych i sieci europejskich w rozwoju szlaków,
  • Opracowanie nowych tematów i praktyk: przemysłowe i naukowe dziedzictwo, historia i integracja europejska, krajobraz i dziedzictwo, sztuka i architektura,
  • dotarcie do nowych odbiorców i rozwijanie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych (Web 2.0, social media, marki i marketingu),
  • poszukiwanie nowych możliwości finansowania: crowdfunding, partnerstwa publiczno-prywatne,
  • zrównoważony rozwój i dostępność szlaków kulturowych.