Bez kategorii

Oil City – regionalny produkt szkoleniowy. Prezentacja historyczna i rozgrywki dla dyrektorów małopolskich instytucji kultury

4 października 2016 roku w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej miało miejsce spotkanie kadry zarządzającej instytucji kultury województwa małopolskiego. Tematem spotkania była między innymi skuteczna współpraca, a jego mottem sentencja  Henry’ego Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja na temat początków przemysłu naftowego w Galicji oraz rozgrywki gry przygotowanej przez Małopolski Instytut Kultury zatytułowanej Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota.

Prezentacja miała na celu przypomnienie genezy przemysłu naftowego w Galicji, jednego z najstarszych i największych ośrodków wydobywczych na świecie. Historia ta zaczyna się w lwowskiej aptece Pod Złotą Gwiazdą, gdzie w głowach i próbówkach przedsiębiorczych aptekarzy Ignacego Łukasiewicza, Piotra Mikolascha i Jana Zeha rodzi się pomysł na destylację ropy naftowej i jej sprzedaż. Dzięki opracowaniu tak zwanej frakcjonowanej destylacji nafty i wynalazkowi lampy naftowej w latach pięćdziesiątych XIX wieku Galicja rozpoczęła przemysłowe wydobycie, wyprzedzając o kilka lat Rumunów, Amerykanów i Kanadyjczyków. Na początku XX wieku Galicja staje się trzecim ośrodkiem wydobywczym na świecie, po Rosji i Stanach Zjednoczonych. Do rozpalenia gorączki naftowej w Galicji przyczynili się pionierzy przemysłu naftowego tacy jak Ignacy Łukasiewicz, książę Stanisław Jabłonowski, Stanisław Szczepanowski, William Henry McGarvey czy Władysław Długosz. Dzięki ich działalności sławę zyskały miejscowości Bóbrka, Glinik Mariampolski, Jasło, Libusza, Siary, Słoboda Rungurska, Schodnica czy Tustanowice. Wymienione miejsca leżą dziś na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz Ukrainy.

Gra Oil City nawiązująca do tej historii była dla uczestników spotkania okazją do przeniesienia się  w czasie i spróbowania swoich sił w prowadzeniu dziewiętnastowiecznego biznesu naftowego. Uczestnicy rozgrywek działali w trzyosobowych spółkach. Ich zadaniem była wspólna organizacja wydobycia ropy naftowej, wosku i gazu ziemnego, prowadzenie destylacji nafty oraz podejmowanie decyzji sprzedażowych w warunkach gwałtownie zmieniających się cen na rynku surowców.

Prezentację historyczną i rozgrywki przeprowadził współtwórca gry Sebastian Wacięga  z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.